Küsitluse tulemused

Tulemused:
Ankeetid olid nii struktureeritud kui ka poolstruktureeritud küsimused.
Tulemustest selgus, et
Esimene küsimus: Kas Tps-iga liitumine TLU-ga on hea või halb? – Vastused jagunesid pooleks. Need, kes arvasid, et see on hea, tõid välja, et selle tulemusl muutub kooli üldine maine ja võimalused õpilastele on suuremad. Respondendid, kes olid pigem negatiivselt meelestatud, leidsid, et praktika osakaal kaoks ning samuti kardeti stipendiumi kesiseid võimalusi juhul kui kool peaks liituma Talline ülikooliga.
Teine küsimus: Milline võiks olla suurim kasu ja milline suurim kahjutegus TPS-ile Tallinna Ülikooliga liitumisel? Positiivseks peeti enamike respondentide seas maine ja populaarsuse tõusu, mõned vastajad arvasid et suurenevad ka võimalused(raamtukogu ja materjalide kättesaadavus) 3 respondenti arvasid, et nad ei tea millised on need tegurid. Kahjuteuriteks hinnati enim tööturul nõrgenevat staatust(seni on Tps-i õpilased olnud eelises). Kahjutegurina kardetakse ka vähenevat praktikaosakaalu ja suuri muudatusi õppetöös. Lisaks on respondendid leidnud ka kahjutegurina kaduvat ühtekuuluvustunnet üliõpilaste ja õppejõudude vahel.
Kolmas küsimus: Miks ei tohiks TPS liituda Tallinna Ülikooliga?( Milline oleks suurim kahjutegur)
Kõige suurem osa respondente, 50% neist, leidis, et Tps-i liitumisel Tallinna Ülikooliga oleks suurimaks kahjuteguriks vähenev praktikaosakaal. 30% vastanuid arvas, et suurim kahju oleks tööturul, kus enam ei tehta vahet üliõpilastel nii nagu varem, kus eelistatud olid just Tps-i üliõpilased. Võrdlselt 10% jagu leiti, et halb oleks liitumine, kuna kaob side õppejõududega ja tekib vähene eriala teadvustamine.
Neljas küsimus: Miks peaks TPS liituma Tallinna Ülikooliga (milline oleks suurim kasutegur)?
Kasuteguriks peeti 70% ulatuses Tps-i mainetõusu. Lisaks leidis 50% respondente, et liitumisel oleks kasuks kui muutuks diplomi osakaal (RKS vs BAK). 40% vastanuid arvas, et suurim kasutegur oleks senise nime muutus, mis annaks võimaluse ka konkureerida.
Viies küsimus: Vali listist sulle sobilikum viis TPS- i liitumisel Tallinna Ülikooliga
Tulemustest selgus, et üliõpilased eelistavad kõige rohkem (70%) vaid nime muutust, kus kõik muu mis seni on olnud jääks samaks. Liitumise osas oleks 20% respondente nõus, kui kaasneks diplomiosakaalu muutus, kus oleks võimalik saada senise rakendusliku kõrghariduse asemel akadeemilist kõrgharidust. 10% vastanuid pooldaks ka seda, kui liitumisel muutuks ka kooli korralduslik pool.
Kuues küsimus: Hinda 5 pallisel skaalal TPS-i liitumist TLÜ-ga
Selgus, et üliõpilased poodasid pigem mitte liitumist (ligi 80%). Ülejäänud respondendid olid pigem liitumise poolt kui vastu, leides, et liitmine tooks kaasa hulgaliselt kasu.
Seitsmes küsimus: Milline on sinu poolt või vastu argument liitumisel
Tulemused näitasid, et 20% vastanuid olid liitumise osas erapooletud. Pigem vastu kui poolt on 40% vastanuid ja 10% respondente on liitumise vastu. Pigem poolt kui vastu oli 30% üliõpilasi.
Tulemuste põhjal võib öelda, et liitumine tekitab üliõpilaste seas palju segadust ja eri arvamusi, siiski on paljud üliõpilased ka selle poolt. Kuna koolil ei ole palju võimalusi, siis liitumine tuleb, aga arvesse on võetud üliõpilaste arvamusi ja ettepanekuid, mistõttu jääb üle loota, et liitumisest saab olema pigem kasu kui kahju!
Tänud kõigile, kes vastasid!

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s